New items
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Plaster monuments architecture and the power of reproduction