New items
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Dolnoślązacy rodzinny przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 
Most often loaned books in the library