Nowości
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
Armia Gustawa Adolfa 1
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece