Nowości
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Dom wójta w Kielcach
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece