Nowości
Husaria duma polskiego oręża
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Polskie instrumenty ludowe
Wybór pism estetycznych i krytycznych
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece