New items
Łemkowie historia i kultura sesja naukowa Szreniawa 30 czerwca 1 lipca 2007
Jakimi mówimy językami? próba klasyfikacji architektury Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej What languages do we speak? an attempt at classification of the architecture of the Second and Third Polish Republic
Więcej niż muzeum szkice ofiarowane Profesorowi Janowi Święchowi
Andrzej Zwierzchowski malarstwo Poznańska Galeria Nowa Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie Galeria Sztuki w Legnicy
Alexander Kanoldt die Schenkung von Welck