New items
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Art archives Sztuka i archiwum
Augustyn Czyżowicz taka była rzeczywistość
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Sytuacja się zmieniła sztuka polska XX i XXI wieku 20 04 2018 29 12 2019 Gmach Główny Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie The situation has changed 20th and 21st Century polish art the Main Building a Branch of the National Museum in Krakow