Nowości
Antropocen w stronę architektury regenerującej
Drzeworyt ludowy zaginiona sztuka? Muzeum Śląskie 14 05 15 08 2021
Z wizytą powrotną panneau dekoracyjne Jana Rembowskiego z Sanatorium Dłuskich w Zakopanem Kościelisku 21 03 2023 24 03 2024 On a return visit the decorative panel by Jan Rembowski from the Dłuski Sanatorium in Zakopane Kościelisko 21 03 2023 24 03 2024
Creme de la creme katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum 2021 2022
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2020 International Student Drawing Triennial Higher Education Institution For Art Studies
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece