New items
Architektura wybór czy przeznaczenie
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom