New items
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Architektura dwudziestolecia
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Niezwykłe przygody Robinsona