New items
Polski mężczyzna 1910 2010 wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach dawny Pałac Biskupów Krakowskich 23 maja 15 października 2023 Polish man 1910 2010 the temporary exhibition at the National Museum in Kielce the former Palace of Cracow Bishops 23 May 15 Oct 2023
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022