Nowości
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Obrazy malowane drewnem czyli o XVIII wiecznej intarsji toruńskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu przewodnik dla młodzieży
Pieniądz i banki na Pomorzu
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece