Nowości
Japonism and Art Nouveau phases of Japonism in Western decorative art masterworks from the collection of the Budapest Museum of Applied Arts
Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy
O lisku chytrusku
Russkie monety do 1547 goda i materialy k russkoj numizmatike docarskogo perioda
Bajki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece