New items
Fotorelacje Wojna 1920 A photographic account the 1920 war
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002