Nowości
King Erekle
Każdemu czasowi jego sztuka Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki Arsenał '88
Protesilas i Laodamia scenariusz prapremiery 25 kwietnia 1903 roku
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła