New items
Stari mistrǐ II Old masters II
Mistrz drugiego planu artysta malarz Marian Ruzamski 1889 1945
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Arcydzieła sztuki