New items
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie Rakowie przewodnik po zachowanej części stanowiska w Rezerwacie Archeologicznym
Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig Muzeum Narodowe w Gdańsku Images of Gdańsk on glass plate negatives from the collections of Stadtmuseum Danzig The National Museum in Gdańsk
Artur Majka kardiogramy tożsamości camino rysunek & malarstwo
Dzieje książki w Polsce 1944 1989 wybór źródeł
Eliezer Zusman of Brody the early modern synagogue painter and his world