Nowości
Jan Stanisławski 1860 1907 Noc Muzeów 2017
Kraków 1900
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece