Nowości
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece