New items
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Mistrz drugiego planu artysta malarz Marian Ruzamski 1889 1945
17 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki Polska Łódź 2020 22 października 2020 31 stycznia 2021 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Willa 17th International Triennial of Small Graphic Forms Poland Łódź 2020 22nd October 2020 31st January 2021 The City Art Gallery in Łódź Villa Gallery
Protesilas i Laodamia scenariusz prapremiery 25 kwietnia 1903 roku
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow