Nowości
Opinia Kopalń i Fabryki Marmurów w Kielcach
Obrazy malowane drewnem czyli o XVIII wiecznej intarsji toruńskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu przewodnik dla młodzieży
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece