New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Most often loaned books in the library