New items
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Olbiński akty nudes
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Umjetnost Iberskoga Poluotoka u Muzeju Mimara odabrana djela primijenjene umjetnosti The art of the Iberian Penisula in the Mimara Museum selected works of applied arts