New items
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue
Czytanie interaktywnych obrazów gry komputerowe w perspektywie dynamicznej tekstualności
Xawery Dunikowski malarstwo Xawery Dunikowski painting
Parallax 2018 2022
Co można powiedzieć ubiorem? T 1