New items
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką o kulturze w ziemiańskich dworach i pałacach
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami