Nowości
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa o Warszawiance Delavigne'a Sienkiewicza Kurpińskiego
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece