New items
Podróże w świecie nowożytnym XVI XVIII w
Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie przewodnik
O niepodległą Polskę katalog zbiorów z lat 1914 1921 T 3
Historia architektury
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych