Nowości
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Otsuka Museum of Art 100 masterpieces
Japon la tentation de l'Occident 1868 1912 Musee Guimet Paris 21 avril 25 juillet 1988
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani