Nowości
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece