Nowości
Protesilas i Laodamia scenariusz prapremiery 25 kwietnia 1903 roku
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej