New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Oktawia ┼╗eromska portret rodzinny
Czy┼╝yny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
 
Most often loaned books in the library