New items
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Wojskowi w fotograficznym atelier katalog zbiorów
Armia Gustawa Adolfa 2
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
 
Most often loaned books in the library