New items
Aukcja Varia 39 Warszawa 16 grudnia 2020 środa godz 19 00 w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Warszawa wystawa przedaukcyjna od 2 grudnia 2020 r
Aukcja map i widoków 14 marca sobota 2020 godz 17 00 w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Gdańsk wystawa przedaukcyjna od 2 marca 2020 r
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach
Instrumenty muzyczne w scenach Męki Pańskiej w malarstwie Italii od połowy XIII do połowy XV wieku
Łańcuch łączący Ziemię z Niebem Różaniec jako praktyka funeralna współczesnej Sądecczyzny