New items
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne
Miejsce które ratuje prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
Portrety osobistości polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B G Woźnickiego katalog zbiorów T 1 T 1
Poznański fotograf Sally Jaffe
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów