New items
Miasto z porcelany widoki Tarnowskich Gór na serwisie Carnalla
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Alfred Wiśniewski 1916 2011 Siły orfickie Orphic forces Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 28 X 2016 11 XII 2016
Z drugiej strony rzeczy polski dizajn po roku 1989 wystawa 6 04 19 08 2018 Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny The other side of things Polish design after 1989 exhibition 6 04 19 08 2018 the National Museum in Krakow Main Building
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
 
Most often loaned books in the library