New items
Husaria duma polskiego oręża
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 
Most often loaned books in the library