New items
Umjetnost Iberskoga Poluotoka u Muzeju Mimara odabrana djela primijenjene umjetnosti The art of the Iberian Penisula in the Mimara Museum selected works of applied arts
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg