Nowości
Druki wrocławskiego Kalamburu
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece