Nowości
Re c akcje prezentacja prac studentów Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Pracowni Działań Intermedialnych Wydziału Ceramiki i Szkła
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Modna i już! moda w PRL inspiracje dla młodego widza
Prawie nic Józef Czapski biografia malarza
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece