Nowości
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Plewiński reportaż reportage
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece