New items
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Zakopane inwentaryzacja nowoczesności przewodnik po sztuce w przestrzeni miasta
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych