New items
First Republic 1918 1938
Trochębajki o Janie Matejce
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie