Nowości
Oktawia Żeromska portret rodzinny
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece