New items
Trochębajki o Janie Matejce
Adam Rzepecki stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego The old Rzepecki looks at the young Rzepecki
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Andrzej Kurkowski Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Warszawski wystawa Rysunek gwasz ilustracja Andrzeja Kurkowskiego 23 IX 14 X 67 r Dom Artysty Plastyka Warszawa
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana