New items
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Duch natury i inne bajki 20 lat Fundacji Sztuki Polskiej ING The spirit of nature and other fairy tales 20 years of the ING Polish Art Foundation Duch prirody a jine zkazky 20 let Nadace polskeho umeni ING
Irresistible the art of lingerie 1920s 1980s