Nowości
Grafika dawna wiek XV do lat 20 XIX wieku
Wanda Gołkowska zmienność w międzyczasie changeability in meantime
Ewa Zawadzka grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / kurator wystawy katalog Jan Motyka
Eliezer Zusman of Brody the early modern synagogue painter and his world
Brak okładki
Mokuhanga współczesne drzeworyty wykonane w tradycyjnej japońskiej technice ukiyo e