New items
Tudor textiles
Nowy początek modernizm w II RP A new beginning modernism in the Second Polish Republic
Heveliana księżyc i tarcza Sobieskiego heveliana dawne i sztuka współczesna wystawa w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowana ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prezentująca prace i instalacje artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wilanów 21 kwietnia 15 sierpnia 2022 r
Park kulturowy szansa i wyzwanie
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki