New items
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Pieśń Grunwaldu i Hołdu pruskiego edycja opowiadania pod tytułem Wojenne losy dzieł Matejki autorstwa Włodzimierza Wójcikowskiego
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
 
Most often loaned books in the library