New items
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Jan Matejko przedobrazy antepaintings
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller
Andrzej Kurkowski Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Warszawski wystawa Rysunek gwasz ilustracja Andrzeja Kurkowskiego 23 IX 14 X 67 r Dom Artysty Plastyka Warszawa
Sigismundus rex et imperator art and culture under the last ruler of the Luxemburg dynasty Budapest Luksembuorg