Nowości
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
Broń czarnoprochowa / tekst Piotr Zawisza Januszek
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945